Elektrotehničar energetike

multimed280 2Elektrotehničar energetike je zanimanje četvrtog stepena stručnosti koje omogućuje zaposlenje odmah posle srednje škole, kao i prohodnost za studiranje na visokoškolskim ustanovama, pod uslovima koje te ustanove propisuju.

Izborom ovog zanimanja postiže se:

 • Upoznavanje sa osnovama projektovanja električnih instalacija, praktično obučavanje učenika u čitanju šema i projekata potrebnih za njihovu izradu;
 • Osposobljavanje za pripremu i štampanje gotovih projekata;
 • Osposobljavanje za izvođenje, pravilno održavanje, kao i pravilno postupanje pri pronalaženju i otklanjanju nastalih kvarova u električnoj instalaciji;
 • Osposobljavanje za pronalaženje i otklanjanje kvarova na električnim aparatima i uređajima;
 • Osposobljavanje za održavanje električnih mreža, za izvođenje radova u beznaponskom stanju, u blizini napona i pod naponom;
 • Upoznavanje sa problemima koji se javljaju u toku eksploatacije razvodnih postrojenja i trafo stanica i načina postupanja u rešavanju tih problema;
 • Osposobljavanje za samostalno obavljanje potrebnih ispitivanja i popravki elektromotora;
 • Osposobljavanje za upravljanje i održavanje elektromotornih pogona sa automatskim upravljanjem;
 • Upoznavanje sa značajem obnovljivih izvora energije;
 • Sticanje znanja o korišćenju računara u elektrotehnici, posebno u elektroenergetici;
 • Osposobljavanje za timski rad kroz rad u računarskoj mreži;
 • Sticanje radnih navika i smisla za samostalni rad.

Zaposlenje

Znanja i kompetencije koje učenici stiču daju im širok dijapazon mogućnosti zaposlenja u elektrodistribucijama, projektnim biroima, elektro servisima, razvodnim postrojenjima, trafo stanicama, elektromotornim pogonima industrijskih postrojenja, elektranama... Takođe, učenici se osposobljavaju za samostalan rad.

Nastavak školovanja

Učenici ovog obrazovnog profila polažu stručnu maturu koju čine obavezni i dodatni (izborni) deo. Obavezni deo stručne mature je obavezan za sve učenike i dovoljan za dobijanje kvalifikacije koja daje mogućnost zaposlenja. Dodatni (izborni) deo stručne mature istovetan je sa izbornim delom opšte mature (mature koju polažu učenici gimnazija), a polažu ga učenici koji planiraju da nastave školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova. Za dodatni deo stručne mature učenik može da se opredeli na osnovu sopstvenog izbora, a u zavisnosti od zahteva visokoškolske ustanove na kojoj planira da nastavi školovanje. Svakako, najbolju osnovu ovaj profil daje za nastavak školovanja na tehničkim fakultetima, a nastava iz opšteobrazovnih predmeta daje osnovu i mogućnost upisa na fakultete koji nisu usko povezani sa tehničkim naukama.

Praktična i blok nastava

Znanja stečena na časovima teorijske nastave učenici utvrđuju i upotpunjuju na časovima laboratorijskih vežbi i praktične nastave u školskim laboratorijama i u preduzećima u kojima se mogu realizovati određene teme. Škola poseduje četiri računarska kabineta i šest laboratorija za izvođenje vežbi i praktične nastave za potrebe ovog obrazovnog profila. Nastava u bloku se izvodi u kompaniji CRH sa kojom škola ima sklopljen ugovor. Kompanija učenicima obezbeđuje prevoz i topli obrok.

Spisak predmeta

Lista opšteobrazovnih predmeta:

  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Srpski jezik i književnost 3   3   3   3  
2. Strani jezik 2   2   2   2  
3. Fizičko vaspitanje
2   2   2   2  
4. Matematika 3   3   3   3  
5. Računarstvo i informatika
2            
6. Istorija 2            
7. Geografija 2            
8. Hemija 2            
9. Likovna kultura
1            
10. Biologija   2      
11. Sociologija sa pravima građana
    2    
         Izborni predmeti
1. Građansko vaspitanje / Verska nastava
1   1   1   1  
2. Izborni program obrazovnog profila
    2   2  

Lista izbornih opšteobrazovnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Opšteobrazovni predmeti - izborni
I razred II razred III razred IV razred
1. Muzička kultura
1 1
2. Ekologija i zaštita životne sredine     1 1
3. Izabrana poglavlja matematike     2 2
4. Istorija (odabrane teme)     2 2
5. Fizika     2 2
6. Logika sa etikom     2 2

 Lista stručnih predmeta: 

  Stručni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Fizika 2          
2. Osnove elektrotehnike 3 1 3          
3. Osnove mašinstva 2            
4. Uvod u elektroenergetiku     2        
5. Softverski alati u elektroenergetici
    2        
6. Električna merenja
    2 1    
7. Elektronika     2 1    
8. Električne instalacije i osvetljenje
    2     2    
9. Merenja u elektroenergetici           2  
10. Energetska elektronika       2 1    
11. Električne mašine         2 1 2 1
12. Elektroenergetski vodovi
        2   2 1+30
13. Elektroenergetska postrojenja         2   2 1+30
14. Preduzetništvo               2
15. Tehnička dokumentacija
            2
16. Osnove sistema upravljanja
            2 1
17. Praktična nastava   4   4   3+60   3+30
          Izborni predmeti
1. Izborni program obrazovnog profila         2   2  

Lista izbornih stručnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Stručni predmeti - izborni
I razred II razred III razred IV razred
1. Tržište električne energije     2  
2. Kablovska tehnika     2  
3. Termički i rashladni uređaji     2  
4. Upravljanje elektromotornim pogonom       2
5. Napredne elektroenergetske mreže       2
6. Obnovljivi izvori energije       2

Plan i program nastave i učenja

Nastavni plan i program za opšteobrazovne predmete možete videti ako kliknete ovde... (30MB, Prosvetni glasnik 11/2018)

Nastavni plan i program za stručne predmete možete videti ako kliknete ovde... (30MB, Prosvetni glasnik 11/2018)