Elektrotehničar računara

racunari01Računari su realnost današnjeg vremena i neophodan alat u raznim oblastima ljudske delatnosti. Svakom čoveku pogotovu mladom, danas je potrebno informatičko obrazovanje, minimalno na osnovnom nivou. Za one koji bi malo više da upoznaju računare, savladaju hardverske osnove, nauče programiranje i upotrebu raznih programskih paketa iz raznih oblasti, ovaj smer je pravi izbor. 

Elektrotehničar računara je obrazovni profil četvrtog stepena stručnosti i jedan je od bazičnih smerova u području rada Elektrotehnika. U našoj školi se upisuje više od dve decenije i škola je potpuno opremljena za izvođenje nastave i vežbi. Nastavni planovi i programi se usklađuju sa aktuelnim trendovima u informacionim tehnologijama na svakih nekoliko godina. Predstavlja pravi izbor za one koji žele da se bave programiranjem ili računarskim mrežama.

Izborom ovog zanimanja postiže se:

  • Osposobljavanje učenika za korišćenje i održavanje hardverskih komponenti računarskih sistema;
  • Sticanje znanja i umeća za samostalnu instalaciju odabranih softverskih aplikacija, bilo da se tiču instalacije operativnog sistema ili da je reč o korisničkim programima;
  • Osposobljavanje za rad na hardveru (princip rada, povezivanje delova, instalacije, dijagnostika i održavanje elektronike u računaru);
  • Osposobljavanje za rad na softveru (pisanje i realizacija programa na računaru);
  • racunari02Osposobljavanje za rad u servisima računarskih uređaja i opreme;
  • Osposobljavanje za rad u računarskim centrima;
  • Osposobljavanje za obavljanje programerskih poslova;
  • Stručnost za rad na uvođenju i administraciji računarskih mreža;
  • Osposobljavanje za rad u svim oblastima rada gde je potrebno znanje iz računara;
  • Sticanje znanja, veština, navika i umeća za efikasno i kvalitetno obavljanje postavljenih zadataka.

Zaposlenje

Znanja i kompetencije koje učenici stiču daju im širok dijapazon mogućnosti zaposlenja u IT kompanijama koje se bave programiranjem, razvojem i testiranjem softvera, veb dizajnom, računarskom grafikom, bazama podataka. Instaliranje, održavanje, nadogradnja računarskih mreža, kako žičanih tako i bežičnih, instalacija i održavanje operativnih sistema, instaliranje aplikativnih programa na računaru, održavanje i popravka računara i pratećih uređaja, izrada i održavanje sajtova, kreiranje i održavanje E-prodavnica.. Ovo je samo deo poslova koje mogu da obavljaju učenici ove struke. Takođe, učenici će biti osposobljeni za samostalan rad na globalnom tržištu, tj. za samostalan rad od kuće preko interneta.

Nastavak školovanja

Učenici ovog obrazovnog profila polažu stručnu maturu koju čine obavezni i dodatni (izborni) deo. Obavezni deo stručne mature je obavezan za sve učenike i dovoljan za dobijanje kvalifikacije koja daje mogućnost zaposlenja. Dodatni (izborni) deo stručne mature istovetan je sa izbornim delom opšte mature (mature koju polažu učenici gimnazija), a polažu ga učenici koji planiraju da nastave školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova. Za dodatni deo stručne mature učenik može da se opredeli na osnovu sopstvenog izbora, a u zavisnosti od zahteva visokoškolske ustanove na kojoj planira da nastavi školovanje. Zanimanje Elektrotehničar računara daje najbolju osnovu za studiranje na svim fakultetima tehničkih nauka, naročito na smerovima koji se bave programiranjem, računarskim mrežama i softverskim inženjerstvom.

Tokom redovnog školovanja učenici ovog smera imaju mogućnost da besplatno pohađaju neke od kurseva akreditovane CISCO akademije u samoj školi i steknu međunarodno priznate sertifikate iz oblasti programiranja, održavanja računara, računarskih mreža i operativnih sistema.

Praktična i blok nastava

Znanja stečena na časovima teorijske nastave učenici utvrđuju i upotpunjuju na časovima laboratorijskih vežbi i praktične nastave u školskim laboratorijama i u preduzećima u kojima se mogu realizovati određene teme. Škola poseduje četiri računarska kabineta i šest laboratorija za izvođenje vežbi i praktične nastave za potrebe ovog obrazovnog profila. Nastava u bloku se izvodi u školi i kroz posete vodećim firmama u Srbiji iz obe oblasti.

Spisak predmeta

Lista opšteobrazovnih predmeta:

  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Srpski jezik i književnost 3   3   3   3  
2. Strani jezik 2   2   2   2  
3. Fizičko vaspitanje
2   2   2   2  
4. Matematika 3   3   3   3  
5. Računarstvo i informatika
2            
6. Istorija 2            
7. Geografija     2        
8. Hemija 2            
9. Likovna kultura
1            
10. Biologija 2        
11. Sociologija sa pravima građana
      2  
        Izborni predmeti       
1. Građansko / Veronauka 1   1   1   1  
2. Prema programu obrazovnog profila         2   2  

Lista izbornih opšteobrazovnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Opšteobrazovni predmeti - izborni
I razred II razred III razred IV razred
1. Muzička kultura     1 1
2. Ekologija i zaštita životne sredine     1 1
3. Izabrana poglavlja matematike     2 2
4. Istorija (odabrane teme)     2 2
5. Logika sa etikom     2 2
6. Fizika     2 2

Lista stručnih predmeta:

  Stručni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1 Fizika 2 2          
2 Osnove elektrotehnike 3 1 2 1        
3 Računarska grafika i multimedija   2            
4 Uvod u arhitekturu računara
2            
5 Računarski hardver
      2+12        
6 Elektronika     2 1 2 1    
7 Softverski alati
      2 2    
8 Operativni sistemi
    3+30   3+18    
9 Programiranje       2+18 2+24   3+30
10 Mikrokontroleri i mikroračunari
        1 2+30 2 2+30
11 Računarske mreže
        2 1+18  
12 Računarska logika
    2 1
13 Održavanje računarskih sistema
        3+30
14 Računari u sistemima upravljanja
          1 2
15 Tehnička dokumentacija
            2
16 Preduzetništvo             2
17 Praktična nastava   2   2        
        Izborni predmeti
1. Prema programu obrazovnog profila         2   2  

Lista izbornih stručnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Stručni predmeti - izborni
I razred II razred III razred IV razred
1. Elektroenergetika     2
2. Poslovne komunikacije     2 2
3. Alati za upravljanje sadržajem na Internetu       2
4. Upravljanje projektima       2

 
Plan i program nastave i učenja

Nastavni plan i program za opšteobrazovne predmete možete videti ako kliknete ovde... (30MB, Prosvetni glasnik 11/2018)

Nastavni plan i program za stručne predmete možete videti ako kliknete ovde... (30MB, Prosvetni glasnik 11/2018)