Elektrotehničar multimedija

multimedija01Elektrotehničar multimedija je obrazovni profil četvrtog stepena stručnosti i spada u novije profile u području rada Elektrotehnika. Nastavni planovi i programi su usklađeni sa aktuelnim trendovima u informacionim tehnologijama.

Predstavlja pravi izbor za one koji žele zaposlenje odmah nakon srednje škole jer će im znanja koja steknu u radu sa odgovarajućim softverskim alatima pružiti tu mogućnost. Takođe, daje mogućnost za nastavak školovanja.

Izborom ovog zanimanja postiže se:

  • Osposobljavanje učenika za korišćenje i održavanje hardverskih komponenti multimedijalnih sistema; 
  • Osposobljavanje učenika za pravilno korišćenje i održavanje različitih audio i video uređaja;
  • Sticanje znanja i umeća za uključivanje u sve poslove koji se obavljaju u radio i TV centrima i studijima;
  • Sticanje znanja za rad u velikom broju softverskih alata za obradu slike, zvuka, animacije, videa, 3D modelovanja i brojnih drugih korisnih opštih softverskih alata;
  • Sticanje znanja i umeća za uključivanje u sve poslove na postavljanju, održavanju i ostvarivanju interne, satelitske i kablovske televizije, emisione radio i video tehnike, kao i poslove provajderskih kuća za pružanje različitih telekomunikacionih servisa;
  • Sticanje znanja i umeća za samostalnu instalaciju odabranih softverskih multimedijalnih alata i njihovu primenu u audio i video produkciji, web dizajnu i tehničkoj podršci za multimedijalne prezentacije;
  • Sticanje znanja i umeća za primenu audio i video tehnike u uređajima specijalne namene u industriji, saobraćaju, medicini a posebno u oblasti video nadzora, sistemima elektronske kontrole i obezbeđenja, elektronske kontrole pristupa i evidencije;
  • Sticanje znanja, veština, navika i umeća za efikasno i kvalitetno obavljanje postavljenih zadataka;

    multimedija02

Zaposlenje

Znanja i kompetencije koje učenici stiču, daju im širok dijapazon mogućnosti zaposlenja u IT kompanijama koje se bave veb dizajnom, računarskom grafikom, izradom igrica i multimedijalnih sadržaja. Postavljanje, održavanje i popravka audio i video uređaja, audio i video produkcija, priprema za štampu, izrada i održavanje sajtova, kreiranje i održavanje E-prodavnica... Ovo je samo deo poslova koje mogu obavljati učenici ove struke. Takođe, učenici će biti osposobljeni za samostalan rad na globalnom tržištu, tj. za samostalan rad o kuće preko interneta.

Nastavak školovanja

Učenici ovog obrazovnog profila polažu stručnu maturu koju čine obavezni i dodatni (izborni) deo. Obavezni deo stručne mature je obavezan za sve učenike i dovoljan za dobijanje kvalifikacije koja daje mogućnost zaposlenja. Dodatni (izborni) deo stručne mature istovetan je sa izbornim delom opšte mature (mature koju polažu učenici gimnazija), a polažu ga učenici koji planiraju da nastave školovanje na nekoj od visokoškolskih ustanova. Za dodatni deo stručne mature učenik može da se opredeli na osnovu sopstvenog izbora, a u zavisnosti od zahteva visokoškolske ustanove na kojoj planira da nastavi školovanje. Zanimanje Elektrotehničar multimedija daje prohodnost za studiranje i na nekim netipičnim elektrotehničku struku, kao što su primenjena i dramska umetnost, primenjena i umetnička fotografija, dizajn i arhitektura, uz odličnu pripremu za fakultete i visoke škole elektrotehničkih i ostalih tehničkih nauka.

Praktična i blok nastava

Znanja stečena na časovima teorijske nastave učenici utvrđuju i upotpunjuju na časovima laboratorijskih vežbi i praktične nastave u školskim laboratorijama i u preduzećima u kojima se mogu realizovati određene teme. Škola poseduje četiri računarska kabineta i šest laboratorija za izvođenje vežbi i praktične nastave za potrebe ovog obrazovnog profila. Nastava u bloku se izvodi u školi i kroz posete vodećim firmama u Srbiji iz obe oblasti.

Spisak predmeta

Lista opšteobrazovnih predmeta:

  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Srpski jezik i književnost 3   3   3   3  
2. Strani jezik 2   2   2   2  
3. Fizičko vaspitanje
2   2   2   2  
4. Matematika 3   3   3   3  
5. Računarstvo i informatika   2            
6. Istorija 2              
7. Likovna kultura
1              
8. Hemija 2              
9. Geografija     2          
10. Biologija     2          
11. Sociologija sa pravima građana
            2  
  Izborni predmeti       
1. Građansko / Veronauka 1   1   1   1  
2. Prema programu obrazovnog profila
        2   2  

Lista izbornih opšteobrazovnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Lista izbornih opšteobrazovnih predmeta
I razred II razred III razred IV razred
1. Muzička kultura
  1 1
2. Ekologija i zaštita životne sredine     1 1
3. Izabrana poglavlja matematike     2 2
4. Istorija (odabrane teme)     2 2
5. Logika sa etikom     2 2
6. Fizika     2 2

Lista stručnih predmeta:

  Stručni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1. Fizika 2   2          
2. Osnove elektrotehnike 3 1 2 1        
3. Računarska grafika i multimedija   2            
4. Informaciono-komunikacione tehnol. 2 1            
5. Elektronika     3 1 2 1    
6. Veb dizajn       2        
7. Alati za obradu slika       2        
8. Aplikativni programi       2        
9. Audiotehnika         2 1+24b    
10. Videotehnika         3 2+24b    
11. Alati za obradu audio i video sadržaja           3    
12. Kompjuterska animacija           2    
13. Veb programiranje           3+12b    
14. Alati za upravljanje sadrž. na internetu               2
15. Proizvodnja multimedijalnih sadržaja             2 3+48b
16. Primenjena audio i video tehnika             3 2+24b
17. 3D modelovanje i animacija               3+18b
18. Preduzetništvo               2
19. Praktična nastava   3pn   2p+60b        
   Izborni predmeti
 1. Prema programu obrazovnog profila         2   2  

Lista izbornih stručnih predmeta prema programu obrazovnog profila:

  Lista izbornih stručnih predmeta (vežbe)
I razred II razred III razred IV razred
1. Primenjena elektronika
    2  
2. Vizuelne komunikacije     2  
3. Poslovne komunikacije       2
4. Objektno programiranje       2


Plan i program nastave i učenja

 Nastavni plan i program opšteobrazovnih predmeta možete videti ako kliknete ovde... (Prosvetni glasnik br. 4/2016)

 Nastavni plan i program stručnih predmeta možete videti ako kliknete ovde...  (Prosvetni glasnik br. 4/2016)