Film za učenike: Bezbedan boravak u školi

Podaci o školi

Adresa: Branka Krsmanovića 57, 35250 Paraćin
Kontakt telefoni: (035) 563-445    573-056
Elektronska adresa: mespnsr@gmail.com

PIB: 100875475
Matični broj: 07577613
Registracioni broj škole: 6166032987
Šifra delatnosti: 8532