Kategorija: Javne nabavke

Nabavka prirodnog gasa - DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Datum objavljivanja: 19.05.2017.god.

Dokumenta u kojima je dopuna konkursne dokumentacije, obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, kao i odgovor na zahtev za dodatnim informacijama možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

  Dopuna_konkursne_dokumentacije_za_nabavku_gasa.pdf

  Obaveštenje_o_produžetku_roka_za_podnošenje_ponuda.pdf

  Odgovor_na_zahtev_za_dodatnim_informacijama.pdf