Kategorija: Arhiva: Smerovi i upis

U tabeli je dat pregled obrazovnih profila sa šiframa za upis i brojem učenika koji se mogu upisati školske 2017/2018.godine.

Elektrotehnika

PMPA SC 4E27S

Elektrotehničar multimedija

4 godine

30 učenika

PMPA SC 4E08S

Elektrotehničar računara

4 godine

30 učenika

PMPA SC 4E04S

Elektrotehničar energetike

4 godine

30 učenika

PMPA SC 3E15S

Elektroinstalater

3 godine

15 učenika

PMPA SC 3E17S

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

3 godine

15 učenika

Mašinstvo i obrada metala

PMPA SC 3D20S Automehaničar - Dualno obrazovanje  3 godine  15 učenika
 PMPA SC 3D27S  Mašinbravar - Dualno obrazovanje  3 godine  15 učenika