Kategorija: Praktična nastava

Ovo je I deo aktivnosti koje smo odradili na blok nastavi na kraju prvog polugodišta, iz predmeta praktična nastava, smer multimedija.

LED trake su samolepljive, i kao takve lake za montžu. Za našu vežbu, iskoristili smo staro kućište od računara, kome je ispravno napajanje.

LED TRAKE Blok nastava 500x281

LED trake rade na 12V i troše oko 5 W/m. Boje mogu biti bele (topla i hladna), a mogu biti i crvene, zelene i plave – RGB. Kupuju se po željenoj dužini, a cena je od 100 do 200 dinara/m.

U okviru ovog dela, naučili smo i kako se izračunava vrednost otpornika koji ograničava struju u grani sa običnom LE diodom (LED Light-emiting diode).

DETALJNIJE na linku http://poslovnainformatika.rs/povezivnje-led-trake/ 
Nastavnik Slavoljub Simić