16
maj 2015
Kategorija: Slava Stojanov

slika01Emisija Nacionalne geografije (8. maj 2015): Uvaženi stručnjaci „kompetentno” govore o savremenom svetu i naučnim dostignućima i naravno počinju pričom o elektroenergetskom sistemu kao prvom globalnom sistemu i preteči ostalih svetskih sistema: saobraćajnom, internetskom, trgovinskom itd. Ideje globalnih povezivanja se ne iscrpljuju. Govore o Edisonu, njegovoj sijalici i električnoj mreži, koju je on razvio kao preteči priče koja se dalje širila. Ali ne i da je ta mreža bila sa jednosmernom strujom i prostorno ograničena samo na nekoliko kvartova, a da je sistem koji pokriva i povezuje čitav svet, i koji je preteča svih ostalih sistema, delo Nikole Tesle, koji traje i danas.

Možda nije problem što veliki, moćni i bogati naučnik Edison nije uspeo da proceni da njegova upornost i ometanje svesno ne doprinosi napretku čovečanstva, već samo brani sopstveni interes.

Mnogi su ometali njegov rad, svesno mu odmagali, koristili i pokušavali da prisvoje njegove patente. Bio je proganjan od strane vrha energetske industrije njegovog doba. Teslu su napadali i J. P. Morgan i drugi „velikani industrije“.

Teško je shvatiti svu ljubomoru i malicioznost prema jednom od najvećih umova sveta iz malene zemlje. A koliko je bilo teško njemu?

I možda nije problem to što i dan-danas pokušavaju da umanje vrednosti koje je Tesla ostavio čitavom čovečanstvu. Ni to, da oni koji sve znaju, ne znaju šta je dao Nikola Tesla. Ili da oni koji se prave da ne znaju kao da znaju nešto drugo značajnije. I tako pokušavajući da traže senzaciju i da nam je nametnu, tamo gde je ona nepotrebna time u stvari govore o sebi i istoj pameti kao i pre više od jednog veka, svojih istomišljenika.

Pokušaćemo da tu energiju lošeg pretvaramo u dobro i napredak kakav nam je on davao i uvek ćemo ga pamtiti, slaviti i voleti. Njegova ljubav i energija ne prestaju da se šire.

Priče o golubovima. Pa zar ne shvataju da je to univerzalna priča o ljubavi prema čitavom čovečanstvu.

A činjenice same govore i predstavljaju jednu od najlepših priča čovečanstva. Priču o pameti, uspehu, darežljivosti, skromnosti, nesebičnosti,ispričanu na najlepši, ali i na najracionalniji način koju je Tesla ispričao i poklonio svima nama.

Da, Tesla je svesno posvetio svoj život svima nama. Naučnik koji daje toliko mnogo mora da se odluči za nastavak vrste ili uma. Nemoguće je izvršiti i jedno i drugo, govorio je Tesla.

Dodao bih samo, naspram priča o usamljenosti da je Tesla upoznao mnoge značajne ljude iz svih svera nauke, umetnosti, biznisa i rado provodio vreme s njima: Tvenom, Kiplingom, Dvoržakom i mnogim drugima. Lepa i pametna žena Katarina Džonson gajila je izuzetnu naklonost i poštovanje prema Nikoli Tesli. Ali njegovo vreme je bilo previše dragoceno čak i za najznačajnije ljude koje je poznavao. Bilo je puno ljudi koji su shvatali koliko je značajan njegov rad i koji su ga podržavali.

Nakon smrti Nikole Tesle, 7.1.1943, vlada SAD-a je upala u njegov apartman i laboratoriju konfiskujući sva njegova istraživanja i do dan-danas nijedno od tih istraživanja nije javno objavljeno.

O Teslinom stavu prema materijalnom bogatstvu najbolje govori ugovor koji on nije želeo da iskoristi s Westinghausom, koji je vredeo milijarde dolara kako bi spasio njegovu kompaniju, to jest kako mu Westinghaus ne bi morao plaćati dogovorena prava za njegove patente.

NAJZNAČAJNIJI IZUMI NIKOLE TESLE

NAIZMENIČNA STRUJA, TROFAZNI SISTEM, INDUKCIONI MOTOR, BEŽIČNI PRENOS, RADIO, DALJINSKO UPRAVLJANJE

Naizmenična struja

Tako je sve počelo i s tim je otkrićem Tesla na World Expu 1893. u Čikagu. Posle toga nastaje otvoreni rat između vizija Edisona i Tesle o tome kako se električna struja treba proizvoditi i distribuirati. Ova podela se tiče i one o sigurnosti struje: jednosmerna struja koju je zagovarao Edison uz podršku General Electrika se mogla prenositi na velike udaljenosti samo uz velike gubitke i troškove i stvarala je veliko varničenje iz potrebnih konvertera (komutatora). Bez obzira na tu činjenicu Edisonove ekipe su stvorile famu o „opasnostima“ naizmenične struje. Kao dokaz o pogubnosti Tesline alternative Edison je naizmeničnom strujom ubijao životinje na javnim prikazima. No na kraju je Edison svetu podario električnu stolicu, suprotno Teslinim nastojanjima da stvori sigurniju električnu energiju koja će se proizvoditi i distribuirati po manjim troškovima. Tesla je pokazivao da je naizmenična struja visoke frekvencije i visokog napona u potpunosti sigurna, time što je struju prenosio kroz svoje tijelo kako bi upalio sijalicu koju je držao u ruci. Uprkos svemu Teslin sistem električnog napajanja je Ameriku prebacio u moderno doba .

slika02

Osvetljenje

Tesla je koristio fluorescentna svetla u svojoj laboratoriji 40 godina pre nego što su ona „industrijski“ patentirana. Nakon World Expoa, Tesla je zavijao svoje gasne cevi, stvarajući s njima imena poznatih naučnika i u stvari stvorio je neonsku reklamu.

slika03

Teslin transformator visokih frekvencija i visokog napona

Nikola Tesla je istraživao i mogućnosti prenosa električne energije bežičnim putem. Donekle to bi bilo slično kao što se emituju i prihvataju talasi visokih frekvencija, radio, TV i talasi mobilne telefonije.

slika04

Radijacija

Elektromagnetska i jonizirajuća radijacija je bila često istraživana krajem IX veka, ali Tesla je ponovno istraživao celi spektar u ovom delu nauke. On je istraživao i otkrio sve od Kirlianove fotografije, koja je u stanju zabeležiti energetsko polje oko osoba i stvari (aura), koju danas koristimo u medicinskoj dijagnostici, čijim je istraživanjem Tesla napravio neke od najvažnijih otkrića i patenata i u kojima je Tesla imao centralnu ulogu, do zračenja iz zemlje i minerala.

Radio-uređaji

Inicijalno se otkriće radio-uređaja pripisivalo Markoniju i većina javnosti je verovala kako je on bio stvoritelj radio-prijemnika kakve poznajemo danas. Pa ipak, vrhovni sud je poništio Markonijev patent 1943. godine kada se dokazalo da je Tesla izmislio i koristio radio godinama pre Markonija. Radio-signali su samo još jedna komponenta daljinskog upravljanja koje je Tesla demonstrirao na prezentaciji svog broda na daljinsko upravljanje 1897. Tesla je svoje patente za radio- primopredajnike ozakonio te iste godine, broj patenta je US 645576 i US 649621. No 1904. Ured za patente SAD-a je revizirao svoju odluku i dodelio prednost Markoniju za stvaranje radija i ozakonio njegov patent, to se, verovatno, dogodilo zato što su Markonija finansirali Thomas Edison i Andrew Carnegie. To je, takođe, omogućilo vladi SAD-a (i drugima) da izbegnu plaćanje prava za patente koje je izmislio Tesla.

slika05

Daljinsko upravljanje

Ovaj izum je nastao kao nastavak istraživanja o radiju. Patent broj 613809 je prvi proizvod s daljinskim upravljanjem, zvan “brod s daljinskim upravljanjem”, kojeg je Tesla demonstrirao kako radi 1898. On je za tu priliku iskoristio par jakih akumulatora. Radio-signale koji se kontrolišu serijom prekidača, električni motor koji je pokretao brod i seriju svetala na brodu koja su se napajala iz akumulatora. U Drugom svetskom ratu Nemci su napravili prvi tenk na daljinsko upravljanje i nakon toga su ovakvi izumi preplavili tržište.

slika06

Malo je reči kojima je moguće opisati sve što je Tesla dao. Mnogo izuma, mnogo oblasti nauke, puno je i pobrojati samo ono što znamo i turbomotor, mehanički oscilator, Teslin gromobran, koji je ponovo patentirala kompanija u Kanadi, ventilski vod, merni instrumenti i još mnogo patenata.

Preteča je mnogo naučnih disciplina i puno toga bez čega ne bismo mogli zamisliti život. Vizionar čije sve ideje nisu realizovane, već čekaju svoj trenutak vremena i budućnosti.

Njegova ljubav se oseća i traje, a on živi zajedno s nama i deo je svega lepog, i plemenitog, i ljudskog, i deo je sveukupne naše sreće i deli je bez prekida s nama.

Teslina poruka je da naučna istraživanja moraju biti orijentisana na dobrobit i napredak ljudskog roda, a ne za stvaranje profita.

SLAVOLJUB STOJANOV, dipl. el. inž. 2015.