Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

termicki01Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje je zanimanje koje upisujemo od 2014. godine. Omogućuje zaposlenje odmah posle srednje škole  ili pokretanje sopstvenog biznisa.

Izborom ovog zanimanja postiže se: 

  • Učenici stiču znanja o električnim instalacijama u domaćinstvu i industriji neophodnim za obavljanje praktičnog rada u oblasti termičkih i rashladnih uređaja.
  • Učenici stiču znanja o elektrotermičkim aparatima i uređajima.
  • Učenici se navikavaju da samostalno prate stručnu literaturu sa zadatkom da steknu neophodna znanja da bi samostalno vršili održavanje i popravke elektrotermičkih i rashladnih uređaja.
  • Učenici se upoznaju sa materijalima u tehnici hlađenja; principom rada rashladnih uređaja i principom rada delova rashladne instalacije.
  • Stiču znanja i veštine u radu na održavanju, servisiranju i izradi elektrotermičkih i rashladnih uređaja.
  • Stiču veštine u radu na montaži i demontaži delova na elektrotermičkim aparatima u domaćinstvu.

Nastava

Znanja stečena na časovima teorijske nastave učenici upotpunjuju na časovima laboratorijskih vežbi, praktične nastave, blok nastave, u školskim kabinetima i privatnim kompanijama s kojima škola sarađuje.

termicki02

Stručni predmeti u okviru kojih se učenici osposobljavaju za zanimanje Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje su:

 • Osnove elektrotehnike
 • Električna merenja
 • Elektronika
 • Električne instalacije
 • Električne mašine
 • Elektrotermički uređaji
 • Rashladni uređaji
 • Praktična nastava

Spisak svih predmeta...

  Stručni   predmeti I   razred II   razred III   razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1 Osnove elektrotehnike 3   2      
2 Tehničko crtanje   1        
3 Električna merenja     2 1    
4 Elektronika     2 1    
5 Ekonomika i organizacija preduzeća         2  
6 Električne instalacije     2      
7 Električne mašine         2  
8 Elektrotermički uređaji     2   2  
9 Rashladni uređaji         3  
10 Praktična nastava   4   12+60   12+90