Elektrotehničar energetike

multimed280 2Elektrotehničar energetike je zanimanje koje upisujemo od 2014. godine. Omogućuje zaposlenje odmah posle srednje škole, kao i prohodnost za studiranje.

Izborom ovog zanimanja postiže se:

  • Upoznavanje sa osnovama projektovanja električnih instalacija, praktično obučavanje učenika u čitanju šema i projekata potrebnih za njihovu izradu, osposobljavanje učenika za izvođenje, pravilno održavanje, kao i pravilno postupanje pri pronalaženju i otklanjanju nastalih kvarova u električnoj instalaciji.
  • Osposobljavanje za pronalaženje i otklanjanje kvarova na električnim aparatima i uređajima.
  • Osposobljavanje za održavanje električnih mreža, za izvođenje radova u beznaponskom stanju, u blizini napona i pod naponom.
  • Upoznavanje sa problemima koji se javljaju u toku eksploatacije razvodnih postrojenja i trafo stanica i načina postupanja u rešavanju tih problema.
  • Osposobljavanje za samostalno obavljanje potrebnih ispitivanja i popravki elektromotora.
  • Upoznavanje sa značajem obnovljivih izvora energije.
  • Sticanje radnih navika i smisla za samostalni rad.

Nastava

Znanja stečena na časovima teorijske nastave učenici utvrđuju i upotpunjuju na časovima laboratorijskih vežbi i praktične nastave u školskim laboratorijama i u preduzećima. Nastava u bloku se izvodi u preduzećima u kojima se mogu realizovati određene teme.

Stručni predmeti u okviru kojih se učenici osposobljavaju za zanimanje elektrotehničar energetike

 • Osnove elektrotehnike
 • Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom
 • Primena računara u elektrotehnici
 • Električna merenja
 • Elektronika u energetici
 • Merenja u elektroenergetici
 • Osnove mašinstva
 • Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Električne instalacije i osvetljenje
 • Električne mašine
 • Električne mreže
 • Električna postrojenja
 • Projektovanje električnih instalacija i osvetljenja
 • Osnove automatskog upravljanja
 • Obnovljivi izvori energije
 • Praktična nastava

Spisak svih predmeta...

  Opšteobrazovni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1 Srpski jezik i književnost 3   3   3   3  
2 Strani jezik 2   2   2   2  
3 Istorija 2   2          
4 Geografija 2              
5 Muzička umetnost 1              
6 Likovna kultura     1          
7 Sociologija         2      
8 Ustav i prava građana             1  
9 Filozofija             2  
10 Fizičko vaspitanje 2   2   2   2  
11 Matematika 4   4   4   4  
12 Računarstvo i informatika   2            
13 Fizika 2   2          
14 Hemija 2              
15 Biologija 2              
16 Izborni: Građansko / Veronauka 1   1   1   1  

 

  Stručni predmeti I razred II razred III razred IV razred
Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe Teorija Vežbe
1 Osnove elektrotehnike 3 1 3          
2 Teh. crtanje sa nacrtnom geometrijom   2            
3 Primena računara u elektrotehnici       2        
4 Električna merenja     2 1        
5 Elektronika u energetici         3 1    
6 Merenja u elektroenergetici         2 1    
7 Osnove mašinstva     2          
8 Ekonomika i organizacija preduzeća             2  
9 Električne instalacije i osvetljenje     2   2 1    
10 Električne mašine         2 1 2 1
11 Električne mreže         2   2 1+42
12 Električna postrojenja         2   2 1+48
13 Projektovanje el. instalacija i osvetljenja               2
14 Osnove automatskog upravljanja             2 1
15 Obnovljivi izvori energije             2  
16 Praktična nastava   2   2   2+60