Broj učenika po obrazovnim profilima i šifre za upis - 2018/19. 

U tabeli je dat pregled obrazovnih profila sa šiframa za upis i brojem učenika koji se mogu upisati školske 2018/2019. godine.

Elektrotehnika

PMPA SC 4E27S

Elektrotehničar multimedija

4 godine

30 učenika

PMPA SC 4E08S

Elektrotehničar računara

4 godine

30 učenika

PMPA SC 4E04S

Elektrotehničar energetike

4 godine

30 učenika

PMPA SC 3E17S

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje

3 godine

30 učenika

Mašinstvo i obrada metala

PMPA SC 3D82S Mehaničar motornih vozila - Dualno obrazovanje  3 godine  30 učenika

Dokumenta potrebna za upis

Za upis je potrebno poneti sledeća dokumenta:

1. Prijavu za upis u srednju školu
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Lekarsko uverenje
4. Svedočanstva o završenom V, VI, VII i VIII razredu
5. Svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju
6. Uverenje o obavljenom završnom ispitu

Program stručne mature i završnog ispita (od 2020/21.)

Pravilnik o Programu stručne mature i završnog ispita, objavljen u Službenom glasniku RS broj 1/2018 od 18.01.2018. godine, utvruđuje Program stručne mature i završnog ispita za četvorogodišnje i trogodišnje stručno obrazovanje.

Učenici koji završe četvorogodišnje srednje stručno obrazovanje polagaće stručnu maturu po ovom programu počev od školske 2020/2021. godine, a učenici koji završe trogodišnje srednje stručno obrazovanje polagaće završni ispit po ovom programu počev od školske 2019/2020. godine.

Kompletan pravilnik i program možete pogledati OVDE...