NAZIV JAVNE NABAVKE: Nabavka prirodnog gasa 1/2018 PG - OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Datum objavljivanja: 10.07.2018.god.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti klikom na sledeći link:

  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

NAZIV JAVNE NABAVKE: Nabavka prirodnog gasa 1/2018 PG - OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA

Datum objavljivanja: 01.06.2018.god.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti klikom na sledeći link:

  Odluka o dodeli ugovora