Word - Primeri za vežbanje

U članku su dati primeri za vežbanje. Preuzmite datoteku i smestite je u vašu fasciklu. Otvorite datoteku i radite prema datim uputstvima. Obratite pažnju na savete. 

Formatiranje slova

1. Easy4me
Primer preuzet sa sajta easy4me.info. U svakoj rečenici piše kako treba formatirati tekst. Dokument sa zadatkom možete preuzeti ovde: Easy4me - Formatiranje slova - ZADATAK.docx  
Formatiran dokument se može videti ovde: Easy4me - FORMATIRAN TEKST

Formatiranje pasusa

1. Vrtić Bambi
Dokument sa zadatkom možete preuzeti ovde: Vrtić Bambi - prilog - ZADATAK.docx 
Formatiran dokument (bez opisa i saveta) možete videti ovde: Vrtić Bambi - FORMATIRAN TEKST

2. Poslovna pisma
Dokument sa zadatkom možete preuzeti ovde: Poslovna pisma - ZADATAK.docx  
Formatiran dokument (bez opisa i saveta) možete videti ovde: Poslovna pisma - FORMATIRAN TEKST

3.

Tabele u tekstu

1. Podaci i plate zaposlenih
Dokument sa zadatkom preuzmite ovde: Podaci i plate zaposlenih - ZADATAK.pdf

2. Otpremnica
Dokument sa zadatkom preuzmite ovde: Otpremnica - ZADATAK.pdf

3.

Slike u tekstu

1. Pudla
Dokument sa zadatkom: Pudla - ZADATAK

2. Bonton za početnike
Uraditi dokument prema sledećem uzorku: Bonton za početnike - ZADATAK
Koga mrzi da kuca, tekst će pronaći u: Bonton za početnike - SAMO TEKST

3.

Priprema za ocenjivanje

1. Bonton za početnike - 2. verzija
Dokument sa zadatkom preuzeti ovde: Bonton za početnike - 2.verzija - ZADATAK
Formatiran dokument u pdf formatu preuzmite ovde: Bonton za početnike - 2.verzija - FORMATIRAN TEKST

2. Elektropokretač - 2. verzija
Dokument sa zadatkom preuzeti ovde: Elektropokretač - 2. verzija - ZADATAK
Formatiran dokument u pdf formatu preuzmite ovde: Elektropokretač - 2. verzija - FORMATIRAN TEKST

3. Elektropokretač - 3. verzija
Dokument sa zadatkom preuzeti ovde: Elektropokretač - 3. verzija - ZADATAK.zip
Posle preuzimanja datoteku raspakovati.

4.