Word - Formatiranje stranica dokumenta (1)

Formatiranje dokumenta se odnosi na promenu izgleda dokumenta, odnosno na oblikovanje elemenata dokumenta. Formatiranjem postižete da dokument izgleda baš onako kako želite. Formatiranje se može podeliti na sledeće kategorije: formatiranje teksta, formatiranje pasusa, formatiranje odeljka i formatiranje celog dokumenta.

Osnovni alati za podešavanje stranice

 • Na kartici Page Layout image001 nalaze se alati za podešavanje stranice

image002 

 • Alati za podešavanje stranice se nalaze i u dijalog prozoru Page Setup.

   image004

image003

1.     Margine – (Margins)

 • Za formatiranje svih stranica dokumentakursor može biti na bilo kojoj strani.

 • Na ivicama stranice se nalaze beline koje nazivamo margine. Margine predstavljaju granice do kojih ide tekst na papiru.

 • Postoje četiri margine: leva (left), desna (right), gornja (top) i donja (bottom)

image005

 • Ako je leva margina 3cm to znači da će tekst počinjati 3cm od leveivice papira.


Podešavanje margina

slika6 slika7

 • Na kartici Page Layout slika1 kliknite na Margins

 • U listi birate jednu od već postavljenih vrednosti…

 • Ili klikom na Custom Margins otvorite dijalog prozor Page Setup, i na kartici Margins podesite željene vrednosti gornje, donje, leve i desne margine

 • Gutter  – Knjigovezačka margina je deo koji možete odvojiti za povezivanje papira

 • Mirrored – Ogledanje margina se koristi u slučaju kada želite da dokument štampate na obe strane papira. Tada se umesto leve i desne podešavaju unutrašnja (inside) i spoljašnja (outside) margina

2.     Orijentacija papira

slika8    slika9

Orijentacija strane određuje da li će tekst ići po širini (Portret ili uspravno) ili po dužini stranice (Landscape ili pejzažno).

sl10                sl11

 • Na kartici Page Layout sl1 kliknite na Orientation

 • Birajte portretnu ili pejzažnu orijentaciju papira

 • Isto to se može uraditi u dijalog prozoru Page Setup, na kartici Margins u delu Orientation

3.     Dimenzije papira (Paper Size)

sl12  sl13

Standardni format papira kod nas je A4. To je papir dimenzija: 21cm x 29,7cm.

 • Na kartici Page Layout  kliknite na Size

 • U listi birate A4 ili neki drugi format… 

 • Ili klikom na More Paper Sizes otvorite prozor Page Setup – Paper i unesete dimenzije

 
VEŽBA – margine

Zadatak: Otvoriti dokumenat koji ima bar dve strane teksta i menjati margine.

1)      U listi Margins redom postavljati margine: NormalModerateWide. Uočiti kako se tekst prilagođava novim podešavanjima.

2)      U listi Margins izabrati opciju Mirrored. Uočiti kako se smenjuju margine na parnim i neparnim stranama dokumenta.

3)      U prozoru Page Setup menjati veličine margina:

a.       Leva – 3, desna, gornja i donja – 2

b.      Leva i desna – 2,5, a gornja i donja – 3

c.       Unutrašnja – 3, spoljašnja – 2, gornja i donja – 2,5

VEŽBA – orijentacija papira

1)      Uz svako podešavanje margina u prethodnoj vežbi promeniti orijentaciju papira na pejzažnu, pa vratiti na portretnu.

VEŽBA – veličina papira

1)      Menjati veličinu papira:  A4, A3, A5, 15 x 18 cm, 17 x 25 cm, A4.