Word - Formatiranje pasusa (2) - Nabrajanje

Bullets i Numbering

Možete kreirati listu tako što ćete koristiti grafičke oznake (Bullets) ili brojeve–slova (Numbering).

 • Na traci Home u delu Paragraph se nalaze alati za postavljanje, podešavanje i uklanjanje oznaka za nabrajanje.

image001

1.     Grafičke oznake za nabrajanje – Bulleted List

 Primer liste u kojoj se koriste grafičke oznake za nabrajanje:

 • Sto
 • Stolica
 • Telefon 

Kreiranje liste pri unošenju teksta

 Da bi kreirali listu, postupak je sledeći:

 • Posle otkucanog pasusa, pritisnite taster Enter za novi pasus
 • Kliknete na strelicu pored alata Bullets slika2 i birate oznaku

slika3

 • Kucate tekst liste, za novi element liste pritisnite taster Enter (novi pasus)
 • Kad završite kucanje liste, pritisnete taster Enter pa isključite nabrajanje


Pravljenje liste od već unetog teksta

Kada već postoji unet tekst, od njega pravite listu na sledeći način:

 • Označite željeni tekst
 • Uključite nabrajanje
 • Biće tačno onoliko elemenata liste koliko u označenom tekstu ima pasusa

slika4  slika5


Promena oznake u listi

slika6  slika7

 • Označite listu
 • Promenite oznaku za nabrajanje


Pomeranje liste

 • Označite listu.

slika8

 • Korišćenjem alata slika9 i slika10 lista se pomeraju levo-desno do željene pozicije.

14 15 16 17 18 


Uklanjanje oznake u listi

 • Označite listu
 • Isključite alat za postavljanje liste 2 à19


VEŽBA – lista

1)      Napraviti listu označenu krugom. Uneti četiri elementa liste.

2)      Označiti listu i pomerati je levo – desno.

3)      Označiti listu i promeniti oznaku krug u kvadrat.

4)      Isključiti oznaku liste.

2.     Lista sa nabrajanjem brojevima ili slovima – Numbered List

Primer liste u kojoj se koriste brojevi ili slova kao oznake za nabrajanje:

1.       Sto

2.       Stolica

3.       Telefon

a)      Sto

b)      Stolica

c)       Telefon


Kreiranje liste

 • Kada je kursor u pasusu, kliknuti na strelicu pored alata Numbering 20 i birate broj ili slovo za nabrajanje u listi

21

 • Unesete tekst liste


Podešavanje vrednosti broja/slova u listi za nabrajanje

Kada se koristi lista Numbering, na dnu menija u kome birate format i oznaku kojom će se nabrajati nalazi se stavka Set Numbering Value… kojom se otvara dijalog prozor za podešavanje vrednosti oznake.

 • Nabrajanje može početi od tačno određenog broja/slova, može se nastaviti nabrajanje sa prethodne liste, a može se započeti nabrajanje iz početka.

22


Promena oznake u listi

Koju god oznaku da ste postavili, uvek je možete promeniti u dva koraka. U prvom koraku označite listu, a u drugom birate novu oznaku. Grafičku oznaku možete promeniti u brojeve ili slova, kao i obrnuto, brojeve i slova možete zameniti grafičkim oznakama.

23  24


VEŽBA – lista 2

1)      Napraviti listu označenu brojem. Uneti četiri elementa liste.

2)      Označiti listu i pomerati je levo – desno.

3)      Označiti listu i promeniti oznaku broj u slovo.

4)      Napraviti novu listu sa istom oznakom.

a.       Menjati podešavanja vrednosti: nova lista, nastavak nabrajanja sa prethodne liste.

3.     Složena lista – Multilevel List

25

Lista može imati do devet nivoa. Nivoi mogu imati mešane oznake za nabrajanje: grafičke oznake, brojeve i slova.

 • Alat za biranje koja će se Multilevel lista koristiti je: 26

27 

Lista Multilevel se može koristiti na različite načine. Jedan od njih je da se listom sa više nivoa označe naslovi i podnaslovi, na primer:

1. naslovi prvog nivoa
                1.1. naslovi drugog nivoa
                               1.1.1. naslovi trećeg nivoa
                               1.1.2. naslov
                1.2. naslov
                               1.2.1. naslov
                               1.2.2. naslov                      itd.


Kreiranje liste sa više nivoa

 • Uključite nabrajanje brojem 20 i uneti tekst Sto. Pritisnuti taster Enter.
 • Kliknuti na alat 9 i uneti tekst Drveni. Pritisnuti taster Enter i uneti tekst Plastični. Pritisnuti taster Enter.
 • Kliknuti na alat 10 i uneti tekst Stolica. Pritisnuti taster Enter…. Itd.

28


VEŽBA – formatiranje pasusa - liste

1)      Tekst za vežbu. Spremljen tekst u kome se koriste svi navedeni formati pasusa.

29

30

VEŽBA – formatiranje pasusa

 1. Tekstovi za vežbu.