Word - Formatiranje pasusa (1)

Za formatiranje pasusa, dovoljno je da je kursor u pasusu. Ukoliko formatirate više pasusa odjednom, prvo ih morate označiti.  

Sav sadržaj se nalazi u okviru stranice. Na ivicama stranice se nalaze beline koje zovemo margine. Margine predstavljaju okvir u kome se nalazi tekst.

 image001

 • Pasus (Paragraph) je osnovni element teksta. Predstavlja logičku i vizuelnu celinu. 
  Pasus se najčešće označava uvučenim prvim redom ili razmakom između pasusa.
 • ZA NOVI PASUS PRITISNITE TASTER ENTER.

Alati za podešavanje pasusa 

 • Na traci Home image002 nalaze se alati za podešavanje pasusa

image003   image004

 • Alati za podešavanje pasusa se nalaze u dijalog prozoru Paragraph.

 image005

1.      Poravnanje pasusa – (Alignment)

 • Pasus možete poravnati u odnosu na levu ili desnu marginu, može biti poravnat po centru ili poravnat u odnosu na obe margine.

image006    image007

VEŽBA – poravnanje pasusa

Zadatak: Ukucati sledeća četiri pasusa i poravnati kao što je u primeru

Параћин је град у Средњем Поморављу, на 3,5 километра од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града. Лежи на 156. километру међународног ауто-пута ка Блиском Истоку, на почетку међународног пута за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу. (LEVO PORAVNANJE)

Параћин је град у Средњем Поморављу, на 3,5 километра од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града. Лежи на 156. километру међународног ауто-пута ка Блиском Истоку, на почетку међународног пута за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу.(CENTRALNO PORAVNANJE)

Параћин је град у Средњем Поморављу, на 3,5 километра од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града. Лежи на 156. километру међународног ауто-пута ка Блиском Истоку, на почетку међународног пута за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу.(DESNO PORAVNANJE)

Параћин је град у Средњем Поморављу, на 3,5 километра од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града. Лежи на 156. километру међународног ауто-пута ка Блиском Истоку, на почетку међународног пута за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу.(OBOSTRANO PORAVNANJE)

2.      Prored (Line Spacing)

Prored predstavlja razmak između redova pasusa.

 • Prored1 (Single) nema razmaka između redova.

 • Prored 2 (Double) ima razmak toliki da bi između dva reda mogao da stane još jedan.

 • Prored 1,5 (1,5 lines) ima razmak za pola visine reda.

image013    image014   

VEŽBA – prored

Zadatak: Postaviti prored na sledeća četiri pasusa.

Параћин је град у Средњем Поморављу, на 3,5 километра од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града. Лежи на 156. километру међународног ауто-пута ка Блиском Истоку, на почетку међународног пута за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу. (PRORED 1)

Параћин је град у Средњем Поморављу, на 3,5 километра од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града. Лежи на 156. километру међународног ауто-пута ка Блиском Истоку, на почетку међународног пута за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу.(PRORED 1,5)

Параћин је град у Средњем Поморављу, на 3,5 километра од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града. Лежи на 156. километру међународног ауто-пута ка Блиском Истоку, на почетку међународног пута за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу.(PRORED 2)

Параћин је град у Средњем Поморављу, на 3,5 километра од десне обале Мораве, на тераси реке Црнице која протиче кроз центар града. Лежи на 156. километру међународног ауто-пута ка Блиском Истоку, на почетку међународног пута за Зајечар и Бугарску, на прикључку за саобраћајницу ка Крушевцу.(PRORED 1,25)

3.      Razmak između pasusa (Spacing)

Da bi pasuse vizuelno izdvojili možete povećati rastojanje između njih. Često se razmak između pasusa postavlja tako što se između postavi prazan pasus (pritisne se dva puta taster Enter). Formalno, ovakav način pravljenja rastojanja između pasusa predstavlja grešku, i prihvatljiv je samo za dokument koji ima jednu ili dve strane.

 • Kod nekih pasusa se postavlja prostor i pre (Before) i posle (After), na primer kod naslova (Heading), dok se kod nekih pasusa stavlja samo posle (Body text – osnovni tekst).

image015   image016

 image017

Razmak između pasusa – traka Page Layout

Na traci image018  u delu Paragraph nalaze se alati za razmak između pasusa.

image019 

4.      Uvlačenje ivica pasusa (Indentation)

Leva i desna ivica pasusa – dijalog prozor Paragraph

 • Leva i desna ivica pasusa se mogu uvući, tako da ivice ne idu od margine do margine. Pasus se na taj način sužava.

 • Leva i desna ivica pasusa su uvučene 0,5cm u odnosu na margine

image020  image021

 • Negativan brojizvlači ivice pasusa u prostor margine

image022  image023

 • Za dvostrano štampanje, uvlače se unutrašnja i spoljašnja ivica

image024  image025

Leva ivica pasusa

 • Za brzo uvlačenje leve ivice pasusa koriste se alati: uvlačenje image026 i izvlačenje image027.

image028 

Korišćenjem ovih alata, leva ivica se uvlači za podrazumevanu vrednost.

image038   image039   image040

VEŽBA – razmak između pasusa i uvlačenja

 1. Koristite četiri pasusa iz prethodne vežbe. Označite pasuse i postavite prored 1 za sve pasuse.

 2. Za sva četiri pasusa postavite razmak posle pasusa 6pt.

 3. Prvi pasus: Uvucite levu i desnu ivicu za 1cm.

 4. Drugi pasus: Izvucite levu i desnu ivicu za 0,5cm.

 5. Treći pasus uvucite klikom na alat image026, a četvrti uvucite za dva klika na image026.

Specijalna uvlačenja – prvi red uvučen, prvi red izvučen

Uobičajeno je da se prvi red pasusa uvuče za 1 do 2 cm, u odnosu na levu ivicu pasusa.

image045 

 • U pasusu uvucite prvi red za 1cm (First line – By 1cm). Oznake na lenjiru će se rasporediti kao na slici. Gornja oznaka na lenjiru označava početak prvog reda u pasusu.

image046 

Osim što se prvi red uvlači, on se može i izvući. U stvari se uvlače ostali redovi pasusa, na taj način se dobija viseći pasus.

 • U pasusu izvucite prvi red za 2cm (Hanging – By 2cm). Oznake na lenjiru će se sada rasporediti drugačije.

image047 

Oznake na lenjiru i uvlačenje pasusa

Oznake na lenjiru označavaju poziciju početka prvog reda u pasusu, leve ivice pasusa i desne ivice pasusa. Oznake se mogu koristiti za podešavanje uvlačenja.

image048 

Leva i desna ivica pasusa – traka Page Layout

Na traci image018 u delu Paragraph nalaze se alati za uvlačenje ivica pasusa.

image049 

VEŽBA – formatiranje pasusa

 1. Tekstovi za vežbu.