Word - Formatiranje slova

Formatiranje dokumenta se odnosi na promenu izgleda dokumenta, odnosno na oblikovanje elemenata dokumenta. Formatiranjem postižete da dokument izgleda baš onako kako želite. Formatiranje se može podeliti na sledeće kategorije: formatiranje teksta, formatiranje pasusa, formatiranje odeljka i formatiranje celog dokumenta.

Tekst se može formatirati na dva načina: prvo podesite format pa kucate ili prvo unesete tekst pa ga onda formatirate. U svakom slučaju, tekst možete formatirati i menjati mu format koliko god hoćete puta, sve dok dokument ne dobije izgled koji želite. Ako menjate format teksta koji je već otkucan, morate ga prvo označiti. 

 • Na traci Home nalaze se alati za podešavanje teksta

image001   image002 

 • Svi alati za podešavanje teksta se nalaze u dijalog prozoru Font.

image003 

 • Podebljan, ukošen i podvučen tekst

image004 image005 image006

 • image007 Boldpodebljana slova
 • image008 Italicukošena slova
 • image009 Underline, podvučena slova

VEŽBA – Bold, Italic, Underline

Zadatak 1:

1)Postaviti novi dokument (New)

2)Uneti sledeći tekst:

Da bi istakli pojedine reči u tekstu mi ih često podebljamo, ukosimo ili podvučemo.

3)Formatirajte tekst da izgleda ovako:

Da bi istakli pojedine reči u tekstu mi ih često podebljamoukosimo ili podvučemo.

Zadatak 2:

1)Postavite kursor na kraj teksta

2)Uključite Bold i Italic

3)Kucajte sledeći tekst:

Tekst se može istaći i kombinacijom podebljano – ukošeno.

4)Isključite Bold i Italic i pritisnite taster Enter

Zadatak 3:

1)Ukucati sledeći tekst i formatirajte ga da izgleda ovako:

Tekst možemopodvućirazličitimlinijama, a i te linije možemo posebno obojiti.

2)Koristiti:

image010

 • Izgled slova – Font

image011   image012
Možete birati različit izgled slova – Font. Klikom na strelicu dobijate listu svih instaliranih fontova. Ime fonta je napisano samim fontom, tako da možete videti kako izgledaju slova.

 • Nemaju svi fontovi ćirilična slova, odnosno karakteristična slova srpskog jezika: č, ć, š, đ, ž.
 • Fontovi se instaliraju u operativnom sistemu (Windows-u).

 image013

 • Veličina slova – Font Size 

image014   image015      

Možete birati različitu veličinu slova – Font Size. Veličina slova se izražava u tačkama (point, pt). Veličina slova od 72pt odgovara slovima od 2,54cm (inč).

 • Uobičajena veličina slova je 12pt.

Font Size 6

Font Size 12

Font Size 16

Font Size 22

Font Size 28

 • Boja slova – Font Color

image016   image017

Možete promeniti boju slova.

CRVENA, PLAVA, ZELENA, CRNA, ŽUTA…

 • Gornji i donji indeks

Ponekad je potrebno napisati slova ili brojeve koji su na poziciji gornjeg ili donjeg indeksa.

H2O, 45m3, Odeljenje 35, Temperatura: 24oC…

 • Alati kojima ćete kucati ovakav tekst su:

image018 image019 image020

VEŽBA – formatiranje teksta

1)Tekst za vežbu.