Excel - Primeri za vežbanje

U članku su dati primeri za vežbanje. Preuzmite datoteke i smestite ih u vašu fasciklu. 
Otvorite datoteku i radite prema datim uputstvima.

Priprema za ocenjivanje

1. Zadatak: Prodaja aranžmana
Datoteku sa podacima preuzeti ovde: Prodaja aranžmana - datoteka sa podacima.xls
ZADATAK u pdf formatu preuzmite ovde: Prodaja aranžmana - ZADATAK.pdf

2.