Kristalna struktura supstanci (2)

Supstance koje se nalaze u čvrstom agregatnom stanju imaju stalan oblik i zapreminu. Izgrađene su od atoma, molekula ili jona koji su gusto zbijeni pa su rastojanja između njih veoma mala. Većina čistih supstanci u čvrstom stanju imaju pravilnu strukturu i geometrijski oblik, tj. javljaju se u vidu kristala.

01krist st 

 Čestice su u kristalima raspoređene na tačno određen način koji se periodično ponavlja u prostoru obrazujući kristalnu rešetku. Čestice obrazuju jedinični ćeliju i slaganjem tih ćelija u prostoru duž tri ose može se izgraditi kristal.

02krist st

U zavisnosti od vrste strukturnih jedinica kao i prirode sila koje ih povezuju, razlikuju se četiri osnovna tipa kristalnih rešetki: molekulske, atomske, jonske i metalne.

03krist st 04krist st 05krist st

Stefan Mladenović i Dušan Stojanović