Kristalna struktura supstanci

U okviru aktivnosti učenika Mašinsko-elektrotehničke škole, pored teorijske nastave iz prirodnih predmeta kao što je hemija, uvek su interesantni ogledi i izrada modela. Na taj način, kombinovanjem nastavnih metoda gradivo se brže uči, a čas je interesantan i predmet se zavoli pa iako je ponekad težak.

slika3 

 Inače, naša profesorka, Dragana Živanović, je uvek raspoložena da nam na taj način učini nastavu zanimljivom i olakša učenje, što mi sa zadovoljstvom prihvatamo i aktivno učestvujemo u radu.

slika1

Nastavna jedinica se zove: Kristalna struktura supstanci

slika2

Verujte, strukture su jako komplikovane, ali ovim načinom rada postale su jako jednostavne i zanimljive.